40

حرفه: گالری‌دار (2) / هدا اربابی

فضای بازار هنر و به تبع آن، گالری‌ها نسبت به 5 سال پیش تفاوت‌های آشکاری کرده است که فهم آن نیاز به کارهای آماری پیچیده ندارد. گالری‌های جدید یکی بعد از دیگری خیلی پرانرژی وارد میدان شده‌اند و قدیمی‌ترها آنها که نتوانسته‌اند خود را به روز نگهدارند یا از نو تعریف کنند به تدریج از میدان به در شده‌اند: هفت ثمر از دور خارج شده و سیحون و الهه به حاشیه رفته‌اند. گالری‌ها تبدیل به ساختمان‌های بزرگ چند طبقه با پرسنل متعدد شده‌اند و تعریف جدیدی از این شغل و دامنه فعالیت‌هایش می‌دهند. ...