42

حرفه: هنرمند را در جایگاه نمایندگی هنر روز نمی‌بینم / گفت‌و‌گو با شهریار توکلی دبیر بخش حرفه: عکاس

گفت‌و‌گو با شهریار توکلی دبیر بخش حرفه: عکاس