شماره 47

حرفه: مجموعه‌دار / جواد مجابی

آثاری از آیدین آغداشلو، محمد احصایی، هوشنگ‌ پزشک‌نیا، قاسم حاجی‌زاده و بهمن محصص.