>> شماره 53

حرفه: مجموعه‌دار / جواد مجابی

آثاری از جلال شباهنگی، پروانه اعتمادی، حسین محجوبی، فریده لاشایی و جعفر روحبخش.