>> شماره 61

جهان تصویر: هنر و فرهنگ رسانه / لیزا فیلیپس / گلنار نریمانی

لیزا فیلیپس در مقاله‌ی «جهان تصویر: هنر و فرهنگ رسانه» به بررسی نقش رسانه‌ها بر هنر معاصر می‌پردازد. برخورد هنرمندان با ظهور رسانه‌ها و نقش آنها در جوامع چگونه بوده‌است؟ تاریخ نشان می‌دهد توجه به رسانه‌ها منجر به تمرکز بر بحث بازنمایی به جای زیبایی‌شناسی شده است. در دهه 1970 هنرمندانی روی کار آمدند که تصاویر را بسیار جدی تلقی می‌کردند. داگلاس کریمپ و سایر هنرمندان نسل تصویر تلاش کردند به نقش رسانه‌ها در هنر معاصر بپردازند. مقاله نشان می‌دهد که بسیاری از نقش‌های جنسیتی و هویتی نیز تحت تاثیر تاثیرات بازنمایی رسانه قرار گرفته‌اند، نقش‌هایی که به خصوص توسط هنرمندان زن بیشتر دنبال شده‌است. نمونه‌ی دیگری از تأثیرات عصر رسانه بر هنر، هنرمندانی است که با ورود رسانه‌ها بر مساله‌ی اصالت در هنر تردید کرده و تکثیرپذیری رسانه را به هنر آوردند. نویسنده با مثال‌هایی از گونه‌های هنری متنوع به زیبایی‌شناسی این آثار در عصر رسانه می‌پردازد. مقاله در دهه هشتاد شرایطی را توصیف می‌کند که رسانه‌ها بر جهان هنر غلبه کرده و از مفهوم آوانگارد به عنوان راهبردی برای بازاریابی استفاده می کنند. نقطه‌ای که هنر در تعامل با رسانه به جایگاه جدیدی می رسد؛ جایی که برخورد هنرمند با تصاویر رسانه‌ای خود به نوعی نهاد بدل می‌شود.