طبیعت بیجان هلندی dutch still life
50,000 ریال – خرید

47

جهان به مثابه‌ی متعلق ادراک / رولان بارت / صالح نجفی

به دیوار موزه‌هاى هلند، كارهاى استادى نه‌چندان نام‌آشنا آویزان است كه شاید به اندازه یوهانس ورمیر (1632 ـ 1675) سزاوار آن بود كه آوازه‌اى بلند یابد. پیتر یانس سانردام (1597 ـ 1665) نه از چهره آدمیان نقاشى مى‌كرد و نه از اشیاء، بلكه عمدتاً فضاهاى داخلىِ خالىِ كلیسا را به تصویر مى‌كشید و آنها را مبدل به مایه نخودى‌رنگ و بى‌ضررِ بستنى‌هاى شكلاتى باتراسكاچ مى‌كرد. در این كلیساها هیچ‌چیز دیده نمى‌شود الّا سطح‌ها و حجم‌هایى چوبین و دیوارهایى دوغاب‌زده، و دیار البشرى در آنها به چشم نمى‌خورد؛ و البته این نفى به هیچ وجه به شكستن بت‌ها و تخریب هرگونه شمایل و تمثال خلاصه نمى‌شود.