75

جهان، اثر و هنرمند: کلویل و اشتراک بینایی/ مارک چیتهام/ محمدرضا ربیعی

نخستین هدف مقاله‌ی «جهان، اثر و هنرمند: کلویل و اشتراک بینایی» فراهم کردن مجموعه‌ای تازه و جذاب از یادداشت‌های الکس کلویل درباره‌ی هنر خود اوست. نقاشی که اعتقاد داشت باید جایی باشد که می‌داند در آن چه خبر است تا بتواند بالاخره روزی دست به کارهای بزرگی بزند. سخنرانی او در دانشگاه مک‌گیل و دیگر یادداشت‌هایش در ارتباط با آثار و نحوه‌ی شکل‌گیری‌شان نشان می‌دهد که چگونه کلویل به دنبال راهی برای آفرینش آثاری بود که مخاطب را به تفکر وادار کند. در همین مقاله می‌بینیم که کلویل در ارتباط با مخاطبانش چگونه وجهی نو از کارهای خود را بررسی می‌کند. او همیشه معتقد بود: «هر مخاطب تجربه‌ی متفاوت و فردی خود را نسبت به اثر هنری دارد.» رسیدن به این نقطه بی‌تأثیر از هنرمندان دیگر نخواهد بود. این مقاله از پس اشارات کلویل، به تأثیراتی که هنرمندانی چون کاسپار داوید فریدریش در نگاه او به فیگورها و نحوه‌ی قرارگیری‌شان در تابلو و ماکس بکمان در بازسازی خودنگاره‌هایش داشته، می‌پردازد. و سپس در تحلیل و بررسی متن‌ سخنرانی‌هایش اشاره می‌شود که چگونه آگاهی او از محل زیست، ارتباط با مخاطب و تأثیر هنرمندان گوناگون به او کمک کرده که نقاش صحنه‌های زندگی آدم‌ها باشد.

 

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید.