34

جنگ می‌خشکاند، جنگ تکه‌تکه می‌کند، جنگ ویران می‌کند / فرشته دیانت و کیانا فرهودی

هنوز زمان زیادی از حمله‌ی نظامیان اسرائیل به ناوگان بین‌المللی صلح که از ترکیه در راه غزه بود نگذشته، حمله‌ای که توسط تصاویر برداشته شده‌ی مسافران کشتی‌ها ثبت و پخش شد.عده‌ی زیادی در سراسر دنیا شاهد فرود آمدن نظامیان روی عرشه‌ی کشتی‌ها و خشونتی بودند که شاید نظیر آن را پیش‌تر ندیده‌ بودند. دولت اسرائیل هنوز محکومیت خود از سوی کشورهای مختلف دنیا را نپذیرفته و بر درستی عملیاتی که بیش از 30 کشته برجا گذاشته اصرار می‌ورزد، ترکیه اسرائیل را به قطع روابط دیپلماتیک تهدید کرد و سفارت‌خانه‌های این کشور در سراسر دنیا مورد اعتراض و حتی تهاجم مردم خشمگینی قرار گرفته که چنین خشونتی را باور نکرده‌اند. ...