>> شماره 25

جف وال: پیکره‌ها و مکان‌ها / رولف لاتر / کتایون فروهش، کیانا فرهودی، ندا فعلی

«شکی نیست که یک تصویر فی‌نفسه داستانی دارد؛ و داستان داده‌شده، عنصری عینی از رسانه‌ی عکاسی است. باید بپذیرم که ما به صورت اجتناب ناپذیری در این روایت‌ها جذب می‌شویم. هیچ قانونی وجود ندارد که بگوید چه نوع داستانی باید در کار هر شخص باشد. کار من شکلی داستانی دارد؛ چیزی که از حقیقت و طبیعت عکاسی نشأت می‌گیرد.»