5

جشنواره‌ی فیلم کوتاه تهران / روبرت صافاریان

در نگاهی عمومی فیلم کوتاه در حاشیه فیلم بلند داستانی جای می‌گیرد، اما برای کسانی که سینما را به سبب هنر بودن آن دوست می‌دارند، فیلم کوتاه عرصه‌ای است که با اطمینان و اعتماد بیشتری در آن به دنبال هنر و زیبایی می‌گردند. در نوشته حاضر تلاش من این است به تعدادی از آثار ارزشمندی که در جشنواره امسال فیلم کوتاه تهران به نمایش می‌آیند بپردازم و در ضمن به این بهانه گاهی گریزی هم به آثار دیگر پدیدآورندگان فیلم‌های مورد علاقه‌ام بزنم.