3

جسی مان در هجده سالگی دختر یا مدل / ملیسا هریس، جسی مان / ملک‌محسن‌ قادری

در دیدار با سالی مان و خانواده او در اوت سال گذشته این فرصت دست داد که مدتی با جسی دختر میانی سالی و لری مان باشم که خود را آماده گذراندن سال اول دانشگاه می‌کرد. من جسی را در سیزده سالگی دیده بودم و حالا برایم عجیب بود که با او در این نقطه عطف زندگی‌اش ملاقات کنم. ما به تشویق سالی مان تصمیم به انجام مصاحبه‌ای گرفتیم درباره آن‌چه که جسی دوست داشت مادرش از آنها عکس بگیرد، درباره خانواده مان و تصمیمات جسی برای آینده.