75

جستار عکاسانه/ ویلیام جی. تی. میچل/ علیرضا فاتحی بروجنی

سه پرسش:

ا. رابطه‌ی عکاسی و زبان چیست؟

۲. چه اهمیتی دارد که این رابطه چیست؟

٣. این پرسش‌ها چگونه در رسانه‌ای که «جستار عکاسانه» خوانده می‌شود به هم می رسند؟

سه پاسخ:

1. عکاسی یک زبان هست و نیست: زبان هم یک «عکاسی» هست و نیست.

۲. رابطه‌ی عکاسی و زبان، در بازنمایی‌های معاصر از واقعیت، یکی از اساسی‌ترین میدان‌های جدال بر سر ارزش و قدرت است، میدانی که تصویرها و کلمه‌ها در آن آگاهی‌شان را، و نيز هویت زیباشناختی و اخلاقی‌شان را می‌یابند و از دست می‌دهند.

3.جستار عکاسانه به نمایش در آوردن این پرسش‌هاست و شکلی از هنر که ترکیبی و تلفیقی است.

آنچه در ادامه خواهد آمد تلاشی است برای برقراری پیوند بین این پرسش‌ها و پاسخ‌ها.