>> شماره 42

جذابیت پیدا و پیچیده‌ی نقاشی منظره / مهدی نصراله‌‌زاده

در سال 1993 دو نقاش تبعیدی روس، ویتالی کومار و الکساندر مِلامید، به کمک مؤسسه امریکایی نِیشن و بنگاه‌های نظرسنجی و آمارپژوهی در صدد برمی‌آیند دربارة ترجیحات هنری و علایق زیبایی‌شناختی مردم جهان، صرف نظر از جنسیت و طبقه و نژاد و غیره، در ده کشور، از جمله ایالات متحده، روسیه، ترکیه، دانمارک، هلند، ایسلند و کنیا، تحقیقی انجام دهند. این دو از روش‌های مختلف برای پر کردن پرسشنامه‌های تهیه‌شده استفاده می‌کنند و خود نیز در ملاقات‌های عمومی و مصاحبه‌های شخصی وارد کار می‌شوند.