شماره 4

جایی برای بداهه پردازی / گفت‌وگو با خوان لوئیس بونوئل/پریسا شرعی

ترجمه: پریسا شرعی