>> شماره 46

جایگاه گرافیک معاصر ایران / گفت‌وگوی مهدی سیفی با فرشید مثقالی و …

گفت‌وگوی مهدی سیفی با فرشید مثقالی، مریم کهوند، نژده هوانسیان و آریا کسایی.