36

ثبت ادبی تهران: تصویر کلان‌شهر اخته / امیر احمدی‌آریان

شهرها مشکلات خاص خودشان را دارند. مردم هم شهرها را معمولاً از طریق مشکلات‌شان می‌شناسند: ترافیک، آلودگی هوا، سر و صدا، جای کم، تخریب طبیعت. روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون هم شهر را عموماً از همین زاویه می‌شناسند، با کارشناسان و مسئولان در باب معضلات شهرنشینی، مشکل‌ترافیک، راه‌های پیش‌گیری از آلودگی هوا، ضرورت گسترش فضای سبز و نظایر آن گفت‌وگو می‌کنند. ...