>> شماره 55

تیم طراحی گرافیک محیطی؛ قابلیت‌ها، اهداف و برنامه‌ها / دوگ استلینگ، جان میسون / غزاله ابراهیمی

در طول سه دهه اخیر، شاخه طراحی گرافیک محیطی به عنوان اتحادی میان ارتباطات و مشاغل وابسته به معماری پدیدار گشته است. فعالان این رشته نه تنها در حال خلق زبانی بصری، بلکه ایجاد تجربه حسی کاملی هستند که کاربران را به سمت فضایی هدایت می‌کند و ممکن است شمایل یا زمینه‌ای متمایز ارائه دهد...