شماره 48

تَرَک لیوان / غزاله هدایت

در این جهان که احساسات‌مان به کلمات تقلیل یافته‌اند و تصاویر به مفاهیم کاسته شده‌اند، الهه حیدری با رنگ‌های بی‌رنگ‌اش جهان ما را معنایی می‌دهد. او چیزها را با رنگ‌ها و فرم‌های از پسِ آن می‌سازد، بی‌آن‌که سودای فهم تازه‌ای از آنها را در سر داشته باشد. او با این بی‌قصدی و بی‌نیتی، راه یافتن به هر فضایی را برایمان دل‌پذیر می‌کند. و این چیزی‌ست که من به آن حظ بصر می‌گویم. آن‌چه این روزها جایش خالی‌ست. ...

پیش خرید شماره 80

ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران (2)

120 هزار تومان

90 هزار تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور