هنر معاصر ایران. اثری از الناز جوانی
50,000 ریال – خرید

50

تو فاوست می‌شوی و گرین کارت مفیستو / نغمه ثمینی

این عنوان با دقتی غریب انتخاب شده است؛ اشباع از انواع معانی و دلالت ها. می‌توانست نامش کارت شهروندی باشد. یا کارت آمریکایی. یا کارت ورود. اما نامش هیج کدام از اینها نیست. نامش " کارت سبز" است و این عنوان "سبز" شمایل یک "ابر نشانه" را دارد. می‌خواهد یکجا تمام معانی فرهنگی و اسطوره ای‌اش را احضار می‌کند. می‌خواهد در ذهن مخاطبش به گونه‌ای باورِ معطوف به میل و خواسته بینجامد. ...