آریاسپ دادبه، استاد نقاشی و متفکر ایرانی است.
50,000 ریال – خرید

31

توهّم / آریاسپ دادبه

هنر معاصر ایران در وضع بیرون از تاریخ به‌سر می‌برد، باز كردن چند و چون این دوره اخیر، بدون ایستادن بر بنیانی نظری كه بتواند تاریخ اندیشه ایران را توضیح دهد شدنی نیست، از اینرو نمی‌توانیم به صرف تقسیم‌بندی‌های متداول در تاریخ‌نگاری جدید درباره آن بحث كنیم، و اصولا براساس دوره‌بندی‌هایی مبتنی بر مفهوم Contemporary Art كه تحولات و تغییرات فرهنگی و هنری را در دهه‌های سی‌ساله توضیح می‌دهد، بخاطر نقد تاریخ مفاهیم و عدم انتقال آن به بستر این دورانِ تاریخ ایران، اصولا نمی‌توان یك تفكیك 30 ساله را به عنوان تغییر در نگاه معاصر ایران مورد توجّه قرار داد.