41

تهران، یک صبح دل‌انگیز / آرش حنایی

به شماره سی و شش ، "تجربه تهران" نگاهی می‌اندازم. عمده مطالب نكات مشابهی دارند. گویی هر كس از این شهر اسرارآمیز طلبی دارد. چیزی یا چیزهایی بوده است كه دیگر نیست و احتمالاً مقصود این است كه بودنشان لازم است. به‌هرحال بعید به نظر می‌رسد كه درد ودل نویسنده/ شهروند تهرانی اثری بر این كلانشهر بگذارد. ...