73

تنیدنی قرابت‌وار در غرابت/ غلامرضا یزدانی

به بهانه‌ی نمایش عکس‌های حبیب فرشباف با عنوان «از کرانه‌های اَرَس» در گالری دِنا، خرداد ۹۸