>> شماره 21

تناقضات عکاسی دیجیتال / لوِ مانوویچ / زیبا مغربی

سیستم‌های طراحی کامپیوتری به گونه‌ای بدون نقص عکس‌های اشیاء واقعی و اشیاء غیر‌واقعی را باهم ترکیب می‌کنند. ماهواره‌هایی که می‌توانند شماره ماشین شمارا عکاسی کنند و زمان ساعت مچی شمارا بخوانند. تسلیحات "هوشمند"ی که اهداف خود را در تعقیبی خستگی‌ناپذیر، شناسایی و دنبال می‌کنند - نمایشی جدید، با نام‌های پسا مدرن، پسا ساختارگرا که در طول جنگ خلیج همۀ ما در معرض نمایش تلویزیونی آن بودیم. ...