اثری از پابلو پیکاسو خانواده‌ی سالتیمبانکو-۱۹۰۵ pablo pacasso
50,000 ریال – خرید

23

تناظرها: پیکاسو، ریلکه و فلینی / مراد فرهادپور ، مازیار اسلامی

شاید بتوان گفت بهترین توصیف از ساختار هنر مدرن، همان مفهومی است که بودلر از تناظر ارائه می‌دهد. نوعی رابطۀ نمادین یا تمثیلی میان عناصر گوناگون فرمال و محتوایی که عرصه‌هایی سراپا متفاوت را به هم مرتبط می‌کند.از خود ژانرها و رشته‌های هنری گرفته تا تاریخ و طبیعت و زندگی روزمره و زیبایی ‌شناسی شهر مدرن. دنبال کردن این تناظهای تاریخی و جستجوی ردپای مفاهیم و مضامین و فرم‌های گوناگون در جریان تحول تاریخ هنر مدرن می‌تواند حقایق گوناگونی را از دل رخداد مدرنیسم از اواخر قرن نوزدهم تا به حال از آن برآمده‌اند بر ما آشکار کنند.