تقویم 1400 (طرح 3)

تقويم حرفه: هنرمند، چندين سال است كه در کنار فصلنامه‌ها، پيش از آغاز سال جديد چاپ مى‌شود.

در ميان صفحات روزشمار تقویم 1400، پنجاه و دو اثر هنری هم‌نشين و مقايسه شده‌اند.

   

تقويم 1400

قطع : جيبی ١٥*١٥

صحافی : سيمی

چاپ: چهار رنگ

جلد: گلاسه در چهار طرح

تصویر روی جلد: زنی با شاخه‌های گل/ دوره‌ی صفوی/ حدود 954 هجری شمسی/ آبرنگ و طلا روی کاغذ

        تصویر صفحات داخلی تقویم 1400 حرفه هنرمند