12

تعریض‌های پراکنده در چند و چون آموزش هنر (نقد یکم) / منصور براهیمی

مقاله‌ای به خانم فائقه بقراطی در خصوص آموزش دانشگاهی هنر نوشته‌اندف مقاله‌ای است خواندنی از نویسنده‌ای که به خوبی به اوضاع آشفته‌ی آموزش هر در ایران وقوف دارد، و آگاه است که برای خروج از این اغتشاش باید راه‌حل‌های عملی داشت. شک ندارم که اگر راه‌حل‌های پیشنهادی نویسنده‌ی محترم پیاده شود، به بهبود وسیع شرایط نابهنجار فعلی کمک خواهد کرد، با این همه پیش‌فرض‌ها و فرضیه‌های مناقشه‌برانگیزی در این مقاله وجود دارد که اگر در حوزه‌ی نظر و عمل به محک خورند، ای بسا تغییر کنند یا تعدیل شوند، و شاید هم با استحکام و پشتوانه‌ی بیشتری بر کرسی قبول بنشینند.