شماره 16

ابوالقاسم سعیدی؛ تعادل سنت و نو / رویین پاکباز

«جایگاه سعیدی در هنر معاصر ایران کجاست؟» رویین پاکباز در این نوشتار می کوشد تا به آنچه ابوالقاسم سعیدی به صورت پراکنده درباره‌ی زندگی و اندیشه‌اش گفته است رجوع کند. از این راه، به شناخت بهتری نسبت به شخصیت هنری و ویژگی‌های نقاشی هنرمند دست پیدا کند. نویسنده نوشتار خود را با اطلاعات مختصری پیرامون بیوگرافی و زندگی هنری سعیدی آغاز می‌کند. ماجرای عزیمت او به فرانسه و ماجراجویی‌های هنری‌اش در اروپا و سپس بازگشت به ایران و عزیمت دوباره‌اش به پاریس را شرح می‌دهد. پاکباز فضای هنری و فکری پاریس در دهه 50 و دوره بعد از جنگ را شرح می‌دهد. او نحوه‌ی آشنایی ابوالقاسم سعیدی با فضای روشنفکری پاریس و تأثیر این تجربیات بر نقاشی‌های او را بازگو می‌کند.

تجربه‌ی مهاجرت برای سعیدی با آشنایی بیشتر او با هویت فرهنگیِ خود همراه می‌شود. تجربه‌ای که نوعی خویشتن‌نگری عارفانه، دغدغه‌های هویت‌گرایانه و در نهایت تصمیم او برای بازگشت به وطن را در پی دارد. هنرمند در بازگشت به ایران موفق می‌شود تا با تقطیر یافته‌ها و گزیده‌هایش از تاریخ هنر غرب و شرق به سبک شخصی خود دست یابد، سبک شخصی‌ای که شاید بتوان برجسته‌ترین ویژگی‌اش را برقراری نوعی تعادل میان سنت و نو دانست.

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید. 

برای مطالعه‌ی تمام مقالات رویین پاکباز اینجا را کلیک کنید.

برای مطالعه بیشتر پیرامون ابوالقاسم سعیدی اینجا را کلیک کنید و گفتگو با این هنرمند را از اینجا مطالعه کنید.

برای مطالعه‌ی کتاب الکترونیک «رویین پاکباز در حرفه: هنرمند» در طاقچه اینجا را کلیک کنید.

بخشی از نامه‌ی ابوالقاسم سعیدی:

آقاي رحماني‌نف عزيز، سلام بايد به‌شما می‌گفتم آن‌شب چه به سر من آمد و چه تجربه‌ای به‌دست آوردم. چگونه حضورتان رویِ من سايه انداخت و چگونه به عصاره موسيقی شما نقب ‌زدم و با چه نرمشی "اداجيوی" دومين كنسرتو شما درقلب من جا گرفت. اكنون كه زمانی از آن پيشامد گذشته هنوز آن نقش غم‌زده در مغزم درلرزش است...