67

تصویر معاصر شهر / نسترن صارمی

شهرها امروز یکی از میدان‌داران اصلی مباحث و نظریه‌های فرهنگی، هنری و انتقادی هستند. از معماری تا هنرهای تصویری، و از ادبیات تا سینما، شهر با نقش‌های متفاوتی در این عرصه‌ها ظهور پیدا کرده: شهر هم‌زمان یک مرجع معنایی، یک نقشه، یک بولتن تبلیغاتی، یک صحنه‌ی نمایش، یک چشم‌انداز و یک خاطره‌ی تصویری است. تجربه‌ی شهر، در عین بی‌واسطگی، غامض و واسطه‌مند است. تجربه‌ای که از سویی پیش‌پاافتاده و هرروزه جلوه می‌کند و از سوی دیگر به میانجی نهادها، تصاویر و فضاهای متعدد زیست می‌شود. ...