76

تأملاتی درباره‌یِ ماهیت تاریخی تصویر فوتوگرافیک/ مجید اخگر

«تأملاتی درباره‌یِ ماهیت تاریخی تصویر فوتوگرافیک» عنوان مقاله مجید اخگر است که در آن به ماهیت تصویر فتوگرافیک می‌پردازد. از نكات مورد اجماع در نظريه‌ی عكاسی آن است كه ابداع عكاسی، يا فرايندی كه براي نخستين بار منجر به ثبت شيميايیِ تصويرِ گرته‌برداری‌شده از واقعيت‌های پديداریِ جهان مرئی شد. تحولی اساسی در تاريخ تصوير و تصويرپردازی ايجاد كرد. و نه‌تنها در حكم ايجاد حوزه‌ی سراپا تازهای از توليد و دريافت تصاوير بود، بلكه معنا، اهميت و خصيصه‌های حوزه‌های سنتی تصويرپردازی را نيز به‌نحوی برگشت‌ناپذير ديگرگون ساخت. اذعان به اين واقعيت از مرزهای نحوه‌ی ارزش‌گذاری ما در مورد تصاوير فوتوگرافيك و كاركردهای مختلف آن‌ها فراتر می‌رود...

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید. 

برای مطالعه‌‌ی بیشتر درباره‌ی این موضوع می‌توانید مقاله‌ی «هستی‌شناسی تصویر عکاسی» از آندره بازن را از اینجا بخوانید.