>> شماره 19

تصویر فروشگاه و تعامل: استفاده از حواس در فضای مصرف / دیون کوجمان / روبرت صافاریان

مقاله‌ی «تصویر فروشگاه و تعامل: استفاده از حواس در فضای مصرف» نوشته‌ی دیون کوجمان است. روبرت صافاریان آن را به فارسی برگردانده است.

تاریخ فضاهای مصرف تجاری شاهد دو نقطه عطف مهم بوده است:

الف) استقار خرده‌فروشی چیزی حدود دویست سال پیش

ب) تحولات دو دهه‌ی اخیر که هدف‌شان بیشتر حرکت و "وقت‌گذرانی" است.

از طرف دیگر شکل عرضه‌ اجناس در فروشگاه دو جزء دارد که عبارتند از:

الف) تصویر فروشگاه.

ب) تعامل بین فروشگاه و مصرف‌کنندگان.

نخستین لحظه‌ی تماس بین این دو مشخصاً تحت تأثیر اثری است که فروشگاه به لحاظ دیداری بر بینند می‌گذارد. تحولات سال‌های اخیر بیشتر با شکل‌های عمیق‌تر تعامل سروکار دارند.

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید.

بخشی از مقاله:

در اوائل استقرار تجارت خرد تصویر فروشگاه (دکان، مغازه) به دو دلیل اهمیت زیادی پیدا کرد. افزایش ابعاد خرده‌فروشی و در نتیجه ضرورت بزرگ شدن حوزه‌ی ارائه خدمات، رفتار متفاوتی با مشتریان را ضروری ساخت. چاپ آگهی در روزنامه‌ها می‌توانست فاصله‌ی بین مشتریان و فروشگاه را پل بزند. کارکرد تصویر فروشگاه به کیفیت تولید انبوه و مصرف انبوه هم مربوط می‌شد. درباره‌ی اسباب و اثاث ثابت و متغیر فروشگاه و ظاهرا تجملی آن‌ها گفته‌اند که این‌ها قرار است به نوعی "فقر" کالاها و اجناس توی قفسه‌ها را جبران کنند. سِنِت با پیروی از والتر بنیامین این پدیده را "جذابیت مجاور" adjacent attraction خوانده است...