شماره 35

تصویر عکاسی در دوران تکثیر دیجیتالی / فرهاد فخریان

از نخستین روزهای به بار نشستن عكاسی و پیدا شدن پدیده‌ای به نام عكس، بسیاری از جمله لویی آراگو، دگرگونی‌های سترگی را در آینده بشریت به واسطه عكاسی پیش‌بینی کردند. عكاسی با شدت و سرعتی وصف‌ناپذیر، نفوذ در شئون گوناگون زندگی بشر را آغاز نمود و جنبه‌های كاربردی آن بسیار زود جای نقاشی و طراحی را در علم، زندگی روزمره، پدید آوردن اطلاعات و ساختن مستندات گرفت، بدان سان كه پس از مدتی انگار از روز نخست وجود داشته و گذران زندگی بدون آن به امری ناشدنی بدل شد.

پیش خرید شماره 80

ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران (2)

120 هزار تومان

90 هزار تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور