10

تصویر درونی / ژاله تأثیرنفس / ترجمه: آندیا افسرکشمیری

آن خط‌های ساده، سرشار از تصویر، سرشار از معنا بنام «تصویر درونی» (Internal Image) بیانگر ایده‌ای هستند که دیگر تطابقی نه با موضوع دارند نه با شیئ، بلکه دگرگونی‌ست از واقعیت. کسی که این تصاویر بصری را با زبان رنگ به روی بوم می‌آورد مارکوس روتکو ویچ است...