>> شماره 58

تصویر جهان، جهان تصاویر

یورگ زاسه (متولد 1962) از نسل دوم شاگردان برنت و هیلا بخر است. او تصاویر خود را به شیوه ‌خاصی تولید می‌كند: ابتدا از طریق بازارهای دست‌دوم‌‌فروشی و اینترنت تصاویری كه توجهش را جلب می‌كنند گردآوری می‌كند (او آرشیو بزرگی از این گونه تصاویر گردآورده است)؛ بعد تعدادی از آنها را برای كار انتخاب می‌كند و به شیوه‌ی دیجیتال كمی روی آنها كار می‌كند...