>> شماره 44

تصویری که باهم می‌سازیم / مسلم قرایی‌خضری

نسل جدید هنر نوگرای ایران به همراه برخی از هنرمندان نسل‌های پیشین، موضوع و شکلی از هنر را برگزیده‌اند که نه‌تنها متفاوت از تصویر دهه‌های گذشته است، بلکه در مواردی در تضاد با آن قرار می‌گیرد. مسلم خضری در این مقاله فارغ از هرگونه ارزش‌گذاری کیفی در انتخاب، سعی کرده تا به واسطه‌ی کنار هم قرار دادن حجم عظیم تصاویر تولید شده در بازه‌ی دهه‌ی 70 تا 90، شمایلی کلی‌تر از تصویری که در این سال‌ها ساخته‌ شده است به دست دهد. هرچند دسته‌بندی این آثار می‌تواند متفاوت باشد اما در متن پیشِ رو، موضوع و نیز شباهت‌های ظاهری و ساختار شکلی آثار است که آن‌ها را در کنار هم قرار می‌دهد. در ادامه‌ی این متن، توضیح مختصری درباره‌ی هر گروه و نقاط مشترک آثار ارائه می‌شود که دلایل انتخاب این آثار در گروهی خاص است. مجموعه‌های این‌چنینی کمک می‌کنند شمایی کلی از آن‌چه هنرمندان معاصر ساخته‌اند را پیش چشم داشته باشیم.