انواع سبک‌ها و جریان‌ها در نقاشی ایران هنر معاصر ایران سبک‌شناسی و جریان شناسی هنر تجسمی ایران
50,000 ریال – خرید

44

تصویری که باهم می‌سازیم / مسلم قرایی‌خضری

اگر قرار باشد زمانی به حافظه رجوع کنیم وآثاری را که شاخص تصویری است که در بازه زمانی 1377 تا 1391 به‌وجود آورده‌ایم به خاطر بیاوریم با چه تصویری مواجه خواهیم شد؟...