50

تصویرسازی مهاجرت/ رامین زند وکیلی

مهاجرت پدیده‌ی جدیدی نیست و مطالعات نشان می‌دهد از ابتدایی‌ترین دوره‌های تاریخ بشر آغار شده است. در این مسیر چهارچوب‌های مهاجرت به دلیل تغییرات شکل‌های گوناگون به خود گرفته است؛ تغییراتی چون تکنولوژی و ارتباطات که اتفاقاً حرکت را آسان‌تر کرده است. در مقاله‌ی «تصویرسازی مهاجرت»، رامین زند وکیلی سعی کرده با نگاهی آماری به مهاجرت‌های بین‌المللی مقیاس و خصوصیات این گونه از مهاجرت‌ها را بررسی کند. مهاجرت‌های بین‌المللی دلایل بسیاری چون کاری، خانوادگی و تحصیلی دارند، اما تأثیرات‌شان تنها بر کار و خانواده و تحصیل فرد مهاجر نخواهد بود بلکه شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دو کشور مبدأ و مقصد مهاجر را نیز بسیار تحت تأثیر مستقیم قرار خواهد داد. رامین زندوکیلی با توجه به بررسی‌های دقیق آماری سعی کرده علاوه بر سایر کشورها این روند و آمارها را در ایران دقیق‌تر بررسی کند.