>> شماره 23

تصاویر متحرک: زیبایی‌شناسی نقاشی و سینما / سو هارپر / علی عامری‌مهابادی

نقاشی و سینما هر دو هنرهای تجسمی هستند. آن‌ها از این جنبه اهمیت دارند که هر دو متکی بر روش‌های مشترکی برای مشاهده رمزهای بصری هستند که جامعه را به هم پیوند می‌دهند. در هر دو رسانه، هنرمندان قواعد موجود را دگرگون می‌کنند و تغییر شکل می‌دهند. نقاشی و سینما از حیث استقلالی که به هنرمند منفرد می‌دهند با هم تفاوت دارند...