نقاش پست مدرن / مارک تانسی /

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

مارک تانسی؛ تصاویر در پرسش / داریوش خادمی

مارک تانسی نقاش پست مدرنی است، که از آغاز دهۀ هشتاد در کار خلق آثار غریبی بوده است. که به تعبیری: “خوشایند چشم و آزاردهندۀ ذهن است” آثار او مصادیق بارزی از دیدگاه‌های پست مدرن در نقاشی می‌باشند. نقاشی‌های او ترکیبی آزاد از استعاره و طنز است. که در آن مکان‌ها و شخصیت‌های تاریخی در ارتباطی غیرمعمول اما مرتبط با ایده، وقایعی را بر سطح بوم شکل داده‌اند. این تصاویر برگرفته از کتابخانه شخصی حافظه هنرمند است. همانند: هنر پاپ، هنر آکادمیک و تاریخ هنر. که با تمهیداتی مناسب در فاصله، با رونگاری از شیوه‌ها و شاهکارهای هنر گذشته قرار می‌گیرند.

تک رنگی این آثار مارک تانسی یادآور عکس‌ای گزارشی مجلات قدیمی‌اند. و از همین‌روست که موقعیت‌های ناممکن و صحنه‌های خیالی تصور شده، باورپذیر به نظر می‌رسند. به موازات این ویژگی، درنگ در جزییات و پرداخت بازنمایانه عاملی است تا تناقض آشکار روایت‌ها و خلاقیت غیرمنطقی و تفسیرناپذیر نقاش را پذیرا باشیم.

درهم‌آمیختگی طفی از تاریخ هنر و علم تا تئوری‌های ادبی و فلسفی و از منطق تا آشفتگی و ابهام، ذهن بیننده را درگیر دامنه‌ی گسترده‌ای از تأویل معنایی می‍نماید. در غالب اوقات تأخیر در دریافت معنا و مقابله با معانی متعین، خود هدف می‌گردد. آثار مارک تانسی اغلب دارای اشاره‌ای تلویحی به داستان یا تصویری دیگر در پس‌زمینه و نیز ارتباطی معنادار میان عنوان و اثر است که ظهور معانی، مشارکت فعال ذهن و حافظه‌ی بیننده را طلب می‌کند. …

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید. 

پیشنهاد مطالعه: مقاله‌ی «رون کیتای؛ ازدحامی لطیف» به قلم داریوش خادمی

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.