1

ترس به معنای واقعی کلمه / سینتیا فری‌لند / فرناز جورابچیان

یک مرد اهل شیکاگو جسدهایی را می‌دزدد، پوست می‌کند، و از آنها تن‌پوشی برای خود مهیا می‌کند. یک پرسه‌زن ولگرد از تگزاس به 600 قتل اعتراف می‌کند. یک مرد میلواکیایی بدن‌های بی‌شمار پسرهایی را که کشته است، پس از تجاوز جنسی، تکه تکه می‌کند. ...