22

ترانس آوانگارد نئواکسپرسیونیسم ایتالیا / فائقه بقراطی

ترانس آوانگارد (در زبان ایتالیایی: Tranavangurdia) اصطلاحی است که اکیله بونیتو اولیوا، منتقد ایتالیایی، آن را برای نامیدن و معرفی گروه کوچکی از نقاشان جوان هموطن‌اش ابداع کرد و پس از نخستین نمایش آثار آنها، این اصطلاح را در مقاله‌ای به کار برد(1979). اعضای جنبش ترانس‌آوانگارد، پنج نقاش بودند شامل: ساندرو کیا، انزو کوکی، میمو پالادینو، فرانجسکو کلمنته و با شهرتی بسیار کمتر نیکولادِ ماریا.