>> شماره 49

تحول در عکاسی با تلفن‌های همراه / ترجمه و تالیف: محمدرضا شهبازی

امروز دوربین تلفن‌های همراه آنقدر دارای کیفیت و امکانات شده است که بتوان به صورت جدی برای آن در دنیای عکاسی رده مجزایی در نظر گرفت. همراه بودن همیشگی، سبک و در دسترس بودن و گسترش موبایل‌هایی که دارای دوربین‌های با کیفیتی هستند، باعث شده که عکس و فیلم موبایل‌ها در اخبار و رسانه‌ها و حتی در دنیای هنر، جایگاه مهمی پیدا کند. در این نوشتارسعی خواهیم کرد ضمن مرور بر آخرین اتفاقات ایران و جهان در زمینه عکاسی با موبایل، تحولات عکاسی مرتبط با عکس موبایل را بررسی کنیم.