>> شماره 43

تجربه‌ی تاریخ ارزان در بازار مکاره تهران / زهرا قراخانی

چهار راه استانبول که زمانی از مدرن‌ترین و شیک‌ترین ‌مکان‌های تهران بود خیلی وقت است که به جز مراجعان سفارت آلمان، ترکیه و انگلیس، بیشتر در اختیار مغازه‌دارها، صراف‌ها، عتیقه فروش‌های گرد و خاکی و گاریچی‌های ژولیده کوچه برلن است و جمعه‌ها محل رفت و آمد دست‌فروشان و مشتریان‌ جمعه بازار. ظاهراً قرار است به خواست شهرداری «جمعه بازار پارکینگ پروانه» به جایی در خیابان مولوی منتقل شود. دلیل‌اش را گفتند فضای کثیف و نامناسب و نور کم پارکینگ. شاید می‌خواهند جایی تمیز و پر نور، مجهز و امروزی به آن بدهند. ...