26

تبلیغات در خدمت فرهنگ یا برده‌ی اقتصاد / ترجمه: ندا فعلی

هر روز در همه‌ی لحظالت زندگیمان در حال دیدن و یا شنیدن آگهی‌های تبلیغاتی هستیم. حتی اگر روزنامه نخوانید و تلویزیون تماشا نکنید و هنگام راه رفتن در خیابان سرتان را پایین بیاندازید بازهم به نوعی از آگهی برخورد خواهید کرد، خواه تبلیغی روی دیوار یک فروشگاه محلی باشد، خواه برگه‌های تبلیغاتی که در صندوق پست انداخته می‌شود و یا کارتهایی که روی پنجره‌ی دکه‌ی روزنامه فروشی سر خیابان چسبانده شده‌است...