شماره 26

2. نگاهی به بخش‌های کاربردی یک آژانس تبلیغاتی / الن کریف / کیانا فرهودی

مقاله‌ی «نگاهی به بخش‌های کاربردی یک آژانس تبلیغاتی» نوشته‌ی الن کریف است. کیانا فرهودی آن را به فارسی برگردانده است.

در آژانس‌های تبلیغاتی بزرگ عملکردهای گوناگون به خوبی از یکدیگر تفکیک شده‌اند. به این صورت که هر عملکرد، مسئولیت فرد یا گروهی خاص است. آژانس شما خدمات و عملکردهای گوناگون به مشتریان ارائه می‌کند. مگر اینکه تخصص آن در ارائه‌ی سرویس‌های ویژه‌ای همچون خرید رسانه‌ای باشد. در آژانس‌های تبلیغاتی بزرگ عملکردهای گوناگون به خوبی از یکدیگر تفکیک شده‌اند. به‌این صورت که‌ هر‌ عملکرد، مسئولیت فرد یا گروهی خاص است. در آژانس‌های کوچک، فرد ممکن است عهده‌دار چندین عملکرد باشد. در اینجا به بررسی این عملکردها می‌پردازیم و این بررسی الزاما بر مبنای درجه‌ی اهمیت آنها نخواهد بود، بلکه هدف بررسی یکپارچگی و هماهنگی آنهاست.

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید. 

قسمت اول این متن را با عنوان «۱ . نگاهی به تبلیغات و عملکرد آژانس تبلیغاتی» از اینجا بخوانید.

بخشی از مقاله:

علاوه بر مطالعه‌ی عملکردهای ضروری جهت برآورده‌سازی حداقل نیازهای یک شرکت تبلیغاتی، به بررسی عملکردهای دیگری که در طول گسترش فعالیت‌های شرکت به مجموعه اضافه می‌شوند نیز خواهیم پرداخت. در معنای وسیع‌تر، فعالیت‌های یک آژانس تبلیغاتی در چهار دسته قرار می‌گیرند: مشاوره، تولید، رسانه و مدیریت.

این دسته‌بندی بعدها می‌تواند شکسته شود، به این صورت که واحد مشاوره به عنوان مثال، شامل زیربخش‌های تحقیق، برنامه‌ریزی و نیز بازاریابی و بازرگانی می‌گردد. تقسیم کار در هز آژانس متفاوت از دیگری است، مسئول اجرایی پروژه در یک شرکت ممکن است تنها به ملاقات مشتری و ارائه خدمات به او بپردازد. و در شرکتی دیگر فردی در همان موقعیت شغلی درگیر فعالیت‌های دیگری همچون تولید، چاپ و محاسبه هزینه تولید نیز شرکت دارند...