68

تایپوگرافی / رائول هاسمن و جان کولارز / کتایون یوسفی

تایپوگرافی حاصل نهایی فرآیند طراحی است. از نخستین نشانه‌های آوایی تا شکل‌های مختلف طومار و لوح و حروف چاپی، مسیر طی‌شده تکاملی را نشان می‌دهد که به‌واسطه‌ی چند دیدگاه می‌توان تمایزهایی در آن دید، و این در حالی است که عموماً از این دیدگاه‌ها غفلت شده‌ است. حروف کنونی نشانه‌هایی اختیاری هستند؛ آن‌ها بعد از فرآیندی بسیار طولانی از نوسازی و تحول نشانه‌ها به مرحله‌ی کنونی رسیده‌اند. ...