8

تاریکخانه / امت گاوین / شاهین شهابلو

اجازه می‌خواهم از احساساتم با شما صحبت کنم، ابتدا درباره‌ی آغاز کارم و سپس درباره‌ی نکات فنی . به اعتقاد من زندگی ما در دنیایی پر از تصاویر متنوع (مشخصاً عکس) آنقدر طولانی بوده که نمی‌توانیم تصور کنیم دنیا بدون آنها به چه شکل خواهد بود...