>> شماره 23

گزارش یک زایش ناکام (درباره‌ی «زیبایِ مزاحم» ژاک ریوت ) / مازیار اسلامی

مارین (امانوئل بنار) مدل "فرنهوفر" نقاش (میشل پیکولی) در یکی از لحظات عذاب‌آور «مدل بودن»، چند ساعتی پیش از آنکه "فرنهوفر" نومیدانه می‌کوشد او را در وضعیت دلخواه و مطلوبش قرار دهد، وضعیتی که چنان برای خود "فرهونفر" مبهم و فراموش شده است که ساعت‌ها از وقتش را به شکل جنون‌آمیز صرفِ زنده‌کردن آن می‌کند. به "فرهونفر" می‌گوید «دنبال تصویری می‌گردی که یک بار در گذشته دیده‌ای». پاسخ "فرهونفر" «شاید» است. ...