اثری از جنتیله دا فابریانو
50,000 ریال – خرید

27

تاریخ هنر چیست؟ / دانا آرنولد / مهدی نصراله‌زاده

هنگامی که به یک تابلوی نقاشی یا یک مجسمه نگاه میکنیم غالباً این پرسش‌ها را طرح می‌کنیم: چه کسی آن را ساخته است؟ موضوع آن چیست؟ کِی به انجام رسیده است؟ این‌ها پرسش‌های کاملاً معتبری است که اغلب پیش‌بینی می‌شود و، مثلاً، در قالب توضیحات مختصرِ منضمّ به تصاویر موجود در کتاب‌های هنری و برچسب‌های الصاق‌شده به آثار در موزه‌ها و گالری‌ها بدان‌ها پاسخ داده می‌شود. برای بسیاری از ما این گونه اطلاعات کافی و بسنده است. با این اطلاعات کنجکاوی ما دربارۀ خالق (که)، موضوع (چه) و زمان انجام (کِی) آثار هنری فرو نشانده می‌شود و می‌توانیم به درکی از آثار هنری نائل آییم یا صرفاً از تماشای آنها لذت بریم...