>> شماره 27

تاریخ هنر / دیوید کَریِر / مجید اخگر

غروب روز 22 فوریه سال 1848 در پاریس، نزدیک میدان کنکورد، سربازی که تحت تاثیر جمعیت برانگیخته شده بود، سرنیزه‌ی خود را درسینه‌ی مردی غیر مسلح فرو کرد. این نخستین خونریزی انقلاب 1848 بود که به سرنگونی لویی فلیپ منجر شد. شارل توبین روزنامه‌نگار گزارشی از این صحنه ارائه داد. دو روز بعد، در 24 فوریه، مردی که این واقعه را دیده بود در حالی رؤیت شد که اسلحه‌ای از یک مغازه‌ی غارت شده در دست داشت و فریاد می‌زد: « باید برویم و ژنرال اوپیک را بکشیم.» اوپیک مدیر مدرسه پلی تکنیک، سعی داشت دانشجویانش را متقاعد کند که با انقلاب همراهی نکنند؛ او پدرناتنی این مرد یعنی شارل بودلر، بود. ...