37

تاریخ هنر جدید: درآمدی بر رویکردها و مفاهیم / مجید اخگر

مقاله‌ی «تاریخ هنر جدید: درآمدی بر رویکردها و مفاهیم» به قلم مجید اخگر است. این مقاله به نظریه و نقد هنری در هنر معاصر می‌پردازد. از چه زمانی مرسوم شد كه به هنگام سخن گفتن در مورد یك نقاشی یا دوره خاصی در تاریخ هنر بیش از آن‌كه در مورد شكل و رنگ و تركیب‌بندی و تاریخ سبك و تحولات زیبایی‌شناختی حرف بزنیم. با اتكا به نام و واژگان چهره‌هایی چون فوكو، لاكان، دریدا و امثال آنها سخن بگوییم. یا دست‌كم (و در بسیاری از موارد، نادانسته) شبح پنهان این شكل از نظریه و نظریه‌پردازی بر نوشتار یا گفتار ما حاكم باشد؟ این اتفاقی است كه در طول چهار‌ـ‌پنج دهه گذشته در تاریخ هنر جدید به وقوع پیوسته. اتفاقی که در تاریخ و نظریه هنرِ محافل دانشگاهی دنیا افتاد. همچنین به نهاد‌های كاربسته‌تری چون نقد و مدیریت هنری (curatorship) موزه‌ها و گالری‌ها نیز تسری یافت.

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید.