>> شماره 56

تاریخ‌نگاری در عکاسی هنری ایران / صیاد نبوی

مقاله «تاریخ‌نگاری در عکاسی هنری ایران» به قلم صیاد نبوی به تحلیل وضعیت عکاسی هنری در ایران می‌پردازد. تاریخ هنر در چند سال اخیر، بسیار غنی شده است. تاریخ هنر درگیر داستان‌ها، انگیزش‌ها، تأثیرات، ایده‌ها و رویکردهای بسیار متنوّعی گشته است. این امر تلاش برای دستیابی به طرحِ کلی برای هنر سال‌‌های اخیر در یک ساختار محکمِ زمانمندی از جنبش‌ها یا حتی مجموعه‌هایی از هنرمندان مهم، را غیر ممکن می‌نماید. در حقیقت قادر به بازنماییِ دوره معاصر نیست.

هایم اشتنباخ این دوره را به صورت یک مجمع الجزایر می‌بیند. دوره‌ای که چیزهای مختلفی در جزایر مختلفش اتّفاق می‌افتد...

برای مطالعه پیرامون عکاسی هنری در ایران مقاله «عکاسی هنری ایران پس از 76» به قلم مهران مهاجر را مطالعه کنید.

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید.